Vitamine-B injecties

Eigenlijk is deze vraag niet zo moeilijk te beantwoorden. Niet alleen omdat u zich reeds enkele weken na het starten met tabletten beter zou moeten voelen, maar ook omdat de concentraties aan vit B12 en vit B9 (foliumzuur) perfect te meten vallen door een eenvoudig bloedonderzoek. Zo zou u meteen moeten merken of de pillen worden opgenomen en dus aanslaan.

Want dat is namelijk de reden waarom er bij een tekort aan vitamines B (vooral B12) vaak moet worden overgegaan tot inspuitingen: bij velen wordt, vooral vanaf een gemiddelde leeftijd van 50, deze stof minder goed opgenomen uit de voeding en dus ook niet uit pillen.

Natuurlijk ligt het niet altijd zo eenvoudig. Er zijn namelijk enkele probleempjes. Zo wordt een vitamine B12 tekort meestal per ongeluk gedetecteerd bij een routine bloedonderzoek, vaak vóór er symptomen ontstaan. En de meeste artsen zijn gelukkig alert genoeg om hier meteen iets aan te doen. Maar precies daardoor gaat de patiënt niet zo erg veel verschil voelen. De arts probeert hiermee bloedarmoede of anemie te voorkomen. Maar dan moet het tekort al erg lang aanwezig zijn. Wat de meeste mensen echter niet weten is dat een tekort aan vitamines uit de B-groep heel vaak de oorzaak is van haaruitval en moeheid, deze zowel in haar fysieke als in haar mentale vorm. Inderdaad slecht uitgerust geraken, concentratiestoornissen, snel geïrriteerd zijn, dit merken de meeste mensen bij een beginnend tekort. En het verschil voelen ze dus meteen ook wanneer ze enkele weken vitamines B aan het innemen zijn!

Maar met deze labotest rijst meteen een ander probleem. Tekorten aan vit B12 en B9 worden dan wel snel opgemerkt, maar alle andere vitamines uit B-groep kunnen niet bepaald worden door een routine bloedonderzoek. En het belang ervan kan niet genoeg benadrukt worden. We zijn er van overtuigd dat ook de andere B-vitamines essentieel zijn voor tal van biochemische processen in ons organisme, en vooral dat deze stoffen alleen in synergie goed functioneren. Dit betekent dat wanneer er enkele vitamines uit dit gamma een tekort vertonen (wat we dus meestal niet kunnen bepalen, alleen bij vit B12 en B9), de anderen in hun activiteit ook geblokkeerd worden. En het is precies om deze reden dat we iedereen aanraden vitamine B in tabletten te nemen. Want de injecties mogen dan wel hoger gedoseerd zijn, vaak bevatten ze maar enkele van de vitamines (B12, B9 en B1), terwijl de tabletten het hele gamma bevatten.

De kleine groep patiënten die wel met injecties dient behandeld te worden, zijn diegenen die ondanks een dagelijkse hoge dosis tabletten er nog steeds niet in slagen het tekort in het bloedonderzoek te corrigeren. Maar dit zijn eerder uitzonderingen, meestal bejaarden , soms mensen waarbij een vit B12-tekort familiaal voorkomt. Wel raden wij aan minstens 1 tablet per dag te blijven nemen, dit omdat u anders de minder gekende vitamines B gaat tekortkomen.

Onthoud wel dat tabletten met vitaminen B best verspreid over de dag worden ingenomen.
Dit omdat ze wateroplosbaar zijn (dat merkt u wel aan de gele kleur van de urine na inname van een tablet) en dus snel het lichaam terug verlaten. Continu bijvullen is de boodschap.

Vitamine B is vooral belangrijk bij bloedarmoede, puberteit of ouderdom, sportbeoefening, in combinatie met geneesmiddelen zeer interessant omwille van het ontgiftende effect, bij haarverlies.

 Atrofit is een vitaminecomplex, waarin alle vitamines uit de B-familie zijn opgenomen