AchillespeesontstekingAls we alle raadplegingen door onze lopers en fietsers in rekening brengen, komen we alleen met deze 2 blessures aan meer dan de helft van de patiëntcontacten. En hier zijn verschillende redenen voor verantwoordelijk : trainingsfouten , slechte omstandigheden (vb. ondergrond, koud weer enz…) slecht materiaal (schoeisel, fietsplaatjes en fietspositie), te lang doortrainen met een beginnende blessure, valpartijen, medicatie (Quinolone-antibiotica), compensatie op een andere blessure …

Hieronder verduidelijken we graag onze mening over de aanpak van deze blessure in onze praktijk, in de wetenschap dat we heel wat topsporters  over de vloer krijgen. We gaan een aantal facetten van de aanpak in de huidige geneeskunde afzonderlijk uitlichten.

Rust of sportverbod : eerste advies, eerste grote fout. Ook al is er heel wat vooruitgang gemaakt in de revalidatiegeneeskunde, toch schrikken we  elke dag als het merendeel van onze sporters nog altijd gelooft (en de fout ook maakt) van het sporten volledig te onderbreken ,en dit soms gedurende maanden, in de hoop hiermee de blessure te bezweren. Niks is minder waar. Rusten brengt je nooit vooruit, behalve hoogstens gedurende enkele dagen in de beginfase wanneer er veel ontsteking en pijn mee gemoeid is. Één keer enkele dagen ver, moet je opnieuw beginnen bewegen maar wel met de volgende adviezen in het achterhoofd :

  • verminder de duur en verhoog de frequentie van de trainingen : dus liever elke dag 20 minuten dan 2 x per week een uur. Een geblesseerd sporter moet frequenter trainen dan een fitte sporter !
  • de trainingen of lichaamsbeweging mogen nooit pijn doen ! Behalve gedurende enkele minuten in de beginfase, maar nadien moet de pijn volledig verdwijnen. Dit betekent ook dat wanneer de pijn niet weggaat na enkele minuten het tempo zo laag moet gehouden worden tot de pijn helemaal verdwijnt. Dit betekent in de praktijk dat u soms gedurende enkele weken lopen en wandelen zal moeten afwisselen of zeer traag moet gaan fietsen tot de pees terug groen licht geeft om het tempo te verhogen
  • om een goede en snelle revalidatie te bekomen moet u dus kunnen schipperen tussen verschillende sporten. Een loper zal mogelijks eventjes moeten gaan fietsen of een fietser zal een tijdje moeten gaan wandelen.
  • Met deze handleiding moet u bijna steeds vooruitgang krijgen na enkele dagen tot weken. Indien niet moet u zich aanbieden bij een arts, mogelijks moet u een intensieve medische behandeling krijgen

STEUNZOLEN: we hebben het gevoel dat dit wel echt een hype is. We ontmoeten  bijna niemand in onze praktijk die na enkele weken geen steunzolen draagt voor dit soort letsels. We vragen ons telkenmale af of dit wel altijd nodig is. Vaak brengen ze een tijdelijke ontlasting doch wanneer het letsel beter gaat lijken deze zolen soms een ander ongemak mee te brengen, we schatten de noodzaak en de efficiëntie hiervan op niet meer dan 50% . Oppassen dus !

SHOCK WAVE THERAPIE: of geluidsgolven worden overvloedig gebruikt tegenwoordig met een succesratio van ongeveer 50%. Oppassen met de sterkere apparaten ( vooral in ziekenhuizen ) wat zij kunnen weefselverlies van pees en bot induceren.

LOKALE INFILTRATIES: in het kader van de biopunctuur met biologische middelen zoals Traumeel, Zeel en Lymphomyosot. Indien door een ervaren arts uitgevoerd zijn de resultaten vaak goed tot verbluffend. Wel pijnlijk.

Nooit cortisone in pezen laten infiltreren, af en toe gebeurt het nog en de gevolgen kunnen dramatisch zijn. Soms ontstaat er hierdoor een volledige scheur van de betreffende pees met operatie en langdurige revalidatie tot gevolg.

IJS  OF WARMTE: ook hier merken we dagelijks de twijfel waarmee onze patiënten worstelen. Onthoud dit : warmte is erg goed om een pees of spier op te warmen, dus alleen vóór de inspanning toegelaten. En ijs dit blijft men wellicht te lang aanbrengen. Best deze regel onthouden : eerste dagen van een acute blessure of overbelasting is dit altijd nuttig maar na enkele dagen neemt dit effect zienderogen af. Wel is het zo dat tijdens het revalidatieschema ijs voor sneller herstel kan zorgen wanneer dit kortstondig na de inspanning wordt aangebracht. Niet te lang ( 15 minuten ) en ook niet gedurende maanden.

VOEDINGSSUPPLEMENTEN: we menen dat ATROFIT BASE  een zeer goede ondersteuning kan bieden tegen blessures en vooral erg goed van pas komt in de preventie ervan. Voor een genezing alleen door supplementen hebben we te weinig argumenten.

We zijn dus rotsvast overtuigd van het feit dat we hierdoor onze sporters voor heel wat blessures behoeden  ATROFIT BASE 2 tot 6 per dag in preventie, mag uiteraard verminderd worden.
Maar het merendeel van onze (top)sporters vermeldt een aanzienlijke afname van de spiermoeheid en –stijfheid na enkele dagen inname van dit product, en uiteraard ook van het aantal blessures. Een echte aanrader, en liefst levenslang in te nemen als preventie .