zure oprispingen

En u bent niet alleen! PPi’s of maagzuurremmers (Losec, Pantomed, Omeprazol…) zijn ondertussen bij de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de westerse wereld. Naar verklaringen hiervoor hoeven we niet erg lang te zoeken: te snel en te laat eten, na de maaltijd geen tijd nemen voor een natuurlijke vertering (siësta!), te zware maaltijden, overgewicht, stress, medicatie…

Wanneer deze maagklachten een tijdje aanhouden, wordt er meestal tot een gastroscopie overgegaan. Uiteraard willen we u dit niet ontraden maar veel wijzer wordt u hier meestal niet van. De diagnose luidt bijna altijd slokdarm- en/of maagontsteking, uitzonderlijk een zweer of ulceratie.  En het is vanaf dan dat u zuurremmers krijgt voorgeschreven.

Onze ervaring leert dat bijna de helft van de behandelde patiënten hier geen voldoende beterschap van ondervindt of de klachten gewoon terugkomen wanneer er met het geneesmiddel wordt gestopt.

De reden hiervoor is dat uw maagproblemen helemaal niet of slechts gedeeltelijk aan een verhoogde productie van maagzuur te wijten is. Toch blijft men deze middelen bij bijna elk maagprobleem inzetten zonder onderscheid.

De voornaamste oorzaak van maaglast en zure oprispingen is namelijk niet dat u te veel zuur produceert – helemaal niet, veel zuur is nét goed voor de vertering – wel dat het zuur de verkeerde richting wordt uitgestuurd. Naar boven in de slokdarm in plaats van het darmkanaal in. En zoals we eerder aangaven heeft dit niks te maken met een verhoogde zuurproductie. Neen, de reden is te zoeken in een vertraagde maaglediging.

En hier bestaan geen goede geneesmiddelen voor, daarom is lifestyle zo belangrijk.

 Bent u ook in dit geval dat hebben we enkele suggesties voor u:

 

  • kauw beter en langer
  • eet wat trager en frequenter ttz. maak de hoeveelheid voedsel per maaltijd wat kleiner (van 4 naar 6 maaltijden bijvoorbeeld)
  • eet niet te laat ’s avonds, een maaltijd volledig verteren heeft enkele uren nodig en in liggende positie gaat dit nog veel trager. Eet weinig of liefst niet meer vóór het slapengaan indien u tenminste niet ’s morgens wakker wil worden door maaglast, keelpijn of hoest. De volgende spreuk is altijd actueel gebleven: ’s morgens eten als een koning, ’s middags als een prins en ’s avonds als een bedelaar.
  • probeer het hoofduiteinde van uw bed te verhogen (indien uw partner hiermee akkoord gaat). Hierdoor gaat het zuur minder makkelijk de slokdarm of de keelholte bereiken.
  • een trucje voor de gemotiveerden is het zogenaamde gefractioneerd eten : scheidt volledige maaltijden in kleine fracties : eet met name brood en kaas apart (met enkele minuten verschil) of met het middageten eet u vlees, brood (rijst, pasta) en groenten ook met wat tussentijd. De verklaring hiervoor is dat verteren vlotter verloopt wanneer elke voedingsstof (koolhydraten, vetten, eiwitten) apart worden gegeten.
  • voedingssupplementen die natuurlijke enzymen bevatten kunnen het verschil maken. Spijsverteringsenzymen kunnen namelijk, wanneer ze bij de maaltijd worden ingenomen, de vertering van alle voedingsmiddelen versnellen. Hierdoor wordt de maaglediging versneld en kan de zuurproductie beperkt blijven.