Twee bejaarde fietsers

Voor velen onder ons zijn het moeilijke tijden. Niet alleen is er de schrik om zelf ziek te worden of iemand te verliezen, nu zijn we ook nog eens van de ene dag op de andere uit ons gewone leven geplukt.

Niet te verwonderen dat heel wat mensen angsten uitstaan. Maar hoe grauw de realiteit ook lijkt, toch kan u heel wat doen om u sterker te voelen en… sterker te maken.

Want onze immuniteit kan wel degelijk verhoogd worden. Het is niet zo dat, zoals bij vele aandoeningen, erfelijkheid een belangrijke rol speelt. Neen, het ligt allemaal in uw handen en u gaat ervan versteld staan hoe snel u de weerstand tegen virussen kan verhogen.

Want wat heeft een virus graag?

Uiteraard een levend lichaam waar het zich vrij kan innestelen en met volle overgave kan voortplanten. Waar vindt het dit? Ook dat is niet zo moeilijk: uiteraard op plaatsen waar veel mensen op korte afstand van mekaar bewegen. Dat heeft u ondertussen allemaal al wel begrepen. Wanneer u met een besmet persoon op korte afstand recht in het gezicht staat te praten, kan u uiteraard ook gemakkelijk besmet geraken. Indien u dus afstand houdt en zeker wanneer u met iemand een gesprek moet voeren, ervoor zorgt dat u niet recht in het aangezicht praat maar schuin of zelfs helemaal in de tegenovergestelde richting (rug aan rug) dan kan u niet besmet geraken.
Daarenboven gaat u ook niet ziek worden van enkele virussen. Daarom moet u echt niet te bang zijn van besmette voorwerpen. Maar iemand die erg ziek is, kan een grote hoeveelheid virussen tegelijkertijd verspreiden, daarom is het zo belangrijk dat onze hulpverleners over performant beschermingsmateriaal beschikken.

En de weerstand of immuniteit, wat is daarvan?

Wel vraag je jezelf eens af, wie wordt er ergst getroffen door een infectie?
Ouderen, rokers, mensen met overgewicht en patiënten met vooraf bestaande aandoeningen zoals bloedvat- en longziekten, en niet alleen bij deze epidemie.
Dat is meestal zo.

Wat hebben al deze mensen met elkaar gemeen?

In de eerste plaats verminderde fysieke conditie. De meerderheid van bovenvermelde aandoeningen zorgt ervoor dat de conditie vermindert wanneer je er niet extra aan werkt. Dus diegenen uit deze groep die geen lichaamsbeweging onderhouden, vertonen minder bloedsomloop, minder longcapaciteit en uiteraard komen ze bij infecties sneller in hun noodreservoir terecht, met soms fatale gevolgen. Probeer dus zeker nu veel te bewegen, maar doet het niet te intensief, wat dat kan de weerstand nét weer ondermijnen. Maar wandelen en fietsen, indien niet te gek, mag u naar hartenlust ondernemen.

Een onderschatte factor in ons verdedigingssysteem is de leverfunctie. Dit orgaan zorgt voor het continu zuiveren van afvalstoffen en het aanmaken van broodnodige eiwitten voor onze weerstand. Waar de link met de hoger beschreven aandoeningen? Ligt voor de hand, allen nemen ze vaak één of meerdere geneesmiddelen. Meestal uiteraard met de beste bedoelingen, maar het lichaam heeft er werk mee, soms zelfs heel veel werk om de restproducten onschadelijk te maken en uit te scheiden. Vandaar dat het zo belangrijk is continu vitamines en mineralen aan te voeren!

U merkt het, aan doemdenken doen we niet mee. U heeft uw lot meer in de hand dan u zou denken.
Beweeg zoveel u kan, probeer te stoppen met roken, eet en drink gezond en neem de juiste vitamines.

En dan komt alles binnenkort weer goed!

Gezonde en voorzichtige groeten,

Het Atrofit-team